Målstyret undervisning

Målstyret undervisning og Forenklede fællesmål retter fokus mod elevernes læring.

På Skoleblogs kan du bygge læringsmiljøer, som facilitere denne rettethed,ved at synliggøre elevernes læring samtidig med, at feedback og evaluering forenkles.


 

Læringsmål

Fra kompetence mål til færdighed- og vidensmål giver læringsmiljøerne på skoleblogs dig som underviser, nogle kommunikaitonsværktøjer, som understøtter omsættelsen af Fælles mål til konkrete mål. Ved at kunne kommunikere målene multimodalt gennem billeder, tekst, video, tegneserier m.m opnår underviseren nemmere en forståelse for de mål, som han sætter op for undervisningen.

En klasseblog er et godt eksempel på, hvordan underviseren kan kommunikere og fastholde mål multimodalt. Et indlæg på klassebloggen kan rumme både tekst, billeder, links, video, tegneserier og andet. Det gør det nemmere for underviseren at differentiere og forklare de enkelte mål på flere forskellige måde. På den måde kan de enkelte elevers forskellige udgangspunkter imødekommes.

Den omvendte kontinuerlige rækkefølge, som eksistere i alle Skoleblogs´ læringsrum er med til at give både underviser og elev et tidsmæssigt perspektiv på mål. Det er nemt at skue tilbage for eleven og genkalde sig de mål, som er nået. Muligheden for at udgive indlæg på bestemte og fastsatte tidspunkter gør ligeledes planlægningen for underviseren nemmere og mere intuitiv. Det er nemt at overskue, hvornår en bevægelse mod næste mål indtræffer.

Tegn på læring

Er vi på rette vej? Hvilke tegn skal man spejde? Tegn på læring er de kriterier, som opstilles for målopfyldelsen. Tegn er det som eleverne kan kommunikere de færdigheder, som de kan demonstrere og de produkter de skaber.

Læringsmiljøer på skoleblogs giver eleverne mulighed for at vise, demonstrere og kommunikere på mange differentierede og forskelligartede måder. Tegn kan derfor udtrykkes mangfoldigt og i mange former. Tegn og kriterier for målopfyldelsen kan derfor også være mangfoldige og differentieret, og det er stor styrke, når abstrakte og generelle mål skal konkretiseres og differentieres.

Udgangspunktet i den enkelte er vigtigt, når man tænker i tegn på læring, fordi det er individuelt, hvad den enkelte formår og dermed også hvilke tegn, som er indikator for målopfyldelsen. De enkelte brugere eller elever i et læringsmiljø på skoleblogs har mange muligheder for at kategorisere, tagge og personalisere det indhold, som de kommunikere. Det gør det overskueligt og tilgængeligt for underviseren at identificere tegn på læring med udgangspunkt i den enkelte.

 

Synlig læring

 

srv5