Vi har i en del år arbejdet på at kunne faciliterer de Pædagogiske læringscentres vejledende funktion på skolerne. Det har vi gjort ved at tilbyde det koncept, som vi har kaldt “PLC portaler”. Nu har vi udgivet dette koncept i en version 3. Version 3 kommer i forlængelse af den nye skolereform, og vi har gentænkt flere ting i vores model og koncept. I dette indlæg vil jeg kort beskrive de ændringer du vil møde, når du går i gang med PLC 3.

Skolereformen, Fag-fortællinger og Temapakker

PLC 3 tager udgangspunkt i de fordringer, som den nye skolereform og ministeriets “Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre” stiller til læringscentres vejledningsopgaver. Vi har altså forsøgt at udvikle en portal, som gør det muligt for PLC`er at indfri forventningerne i bekendtgørelsen. I bestræbelserne på dette har vi lænet os op af nyere forskning og litteratur på området – særligt har vi skelet til resultater og publikationer fra “Nationalt videncenter for læremidler”. Det har særligt påvirket strukturen på den portal, som vi i portalens vejledning lægger op til, at man bygger.

Helt konkret har perspektiverne manifesteret sig i tiltag som “Fag-fortællinger” og “Temapakker”. Fagfortællinger er muligheden for at varetage den vejledningsopgave, som omhandler indsamling og formidling af lærernes “Best-practice-erfaringer”. Det har vi valgt at strukturere som fortællinger inddelt i fagkategorier på PLC-portalen. Her kan lærerne bidrage med små fortællinger om undervisningsforløb, længere forklaringer på anvendt praksis og større eller mindre undervisningsforløb. Det er samtidig et sted, hvor man gå i dialog med kollegaer om en fag-fortælling. PLC portalen sørger for at sprogliggøre erfaringer og fastholde refleksioner over undervisning.

pigeogipad

Temapakker er også et koncept, som er kommet til PLC i forbindelse med version 3. Med temapakker kan du indsamle og strukturere læremidler og ressourcer. Samtidig, så er temapakker også en mulighed for at formidler læremidlers anvendelse i praksis. Temapakker tager udgangspunkt i de bogkasser og temareoler, som man tidligere og stadigvæk samler og arbejder med på skolebiblioteket, men med PLC 3 får denne indsamling og fremvisning af materialer nu en ny dimension, hvor det nu bliver muligt også at tilføje digitale læremidler, vise dem anvendt i praksis og dele kasser og reoler med andre læringscentre på tværs af skoler og kommuner.

Vejledning og videotitel

PLC 3 er det hidtil mest gennem dokumenterede koncept på Skoleblogs. Videotitlen er tager dig gerne fra start til slut, så helt nye læringscentre kan være med, men samtidig er titlen struktureret på en sådan måde, at du kan vælge at beskiftige dig med enkelte moduler af PLC 3 portalen. Det betyder, at du ikke skal gå fra start til slut, men kan beslutte dig for, hvor du vil lægge fokus for din PLC portal, og så bruge videovejledningen som et springbræt i oprettelsen af portalen. Videovejledningen finder du her:

PLC3-sharing