Niveauer af åbenhed

Hvem må se hvad fra på din blog?

14, dec 2015 | 0 Kommentarer

Hvem må se hvad på din blog? Hvem skal have adgang til det eleverne skriver, det du udgiver? Læs om alle indstillingerne herunder.

Vil du gerne beskytte dit indhold på en blog mod uvedkommen snagen? Vil du gerne have, at de indlæg dine elever skriver kun skal være tilgængelig for dem selv og dig, eller måske kun for dem selv og andre elever i klassen?

Ville du gerne have, at nogle indlæg eller sider på dit site skulle være kodeordsbeskyttet, så det kun er dem, der kender kodeordet, der kan få adgang til indholdet?

 

Ja, så har du fundet løsningen her. Med Privatliv Plugin kan du administrere, hvem der må se hvad på din blog eller dit site, og det er selvfølgelig integreret med Uni-login.

Oversigt over beskyttelsesniveauer

  • Kun brugere med et UNI-login må se min blog (Kun personer med tilknytning til undervisningsverdenen i Danmark.

    • Kan bruges hvis, hvis du ikke ønsker at andre end elever og undervisere i Danmark skal kunne se indholdet på din blog.
  • Kodeordsbeskyttede indlæg eller sider
    • Du kan have en helt åben og offentlig blog, men vælge at kodeordsbeskytte enkelte indlæg eller sider. Så skriver du blot kodeordet, som skal benyttes for at se lige præcis den side eller det indlæg. Det kan f.eks. bruges til at beskyttevideoer, billeder eller andet indhold fra omverdenen, men gøre det tilgængeligt for klassens forældre. (se mere i ovenstående video)
  • Private indlæg
    • Private indlæg er kun synlige for vedkommende der har skrevet indlægget samt for administratoren og redaktøren af bloggen. Har du f.eks. en klasseblog, hvor du også ønsker, at eleverne skal arbejde beskyttet med nogle ting, så kan det være en mulighed at lade dem gøre de indlæg private, som kun skal kunne ses af dig som læreren og dem selv. På den måde kan man arbejde lige som med en portfolio. Eleverne kan have en kategori, hvor de udgiver private indlæg, denne kategori med de private indlæg fungere som elevernes arbejds/procesportfolio. Her kan dialog om arbejdsprocessen mellem læreren og eleven finde sted i beskyttede omgivelser. Kommentarer er også beskyttet i private indlæg. Når eleven så vil udgive noget til offentligheden – det færdige produkt, så kan dette gøres ved enten at fjerne “privat-beskyttelsen”, eller ved at oprette et nyt indlæg med det færdige produkt.
srv5