LærIT og Avisen i undervisningen

Eventyrlig journalistik

Eventyrjournalistik er et pilotprojekt på mellemtrinnet fra LærIT og Avisen i Undervisningen, som er inspireret af principperne bag genreomskrivning.

LærIT og Avisen i Undervisningen søger 10 lærere, som har mod på at deltage i udvikling.

Deltagelse og afprøvning af metoden foregår i skoleåret 2018-2019.
Vi tilbyder alle deltagere:

  • Inspirations- og startup Webinar en eftermiddag i september/oktober
  • Forslag til undervisningsforløb
  • Skabelon til eventyrjournalistik Skoleblogs
  • Teknisk fjernsupport.

Forvent at bruge 10 – 15 lektioner på forløbet, men vær åben for, at det kan vare kortere eller længere tid afhængigt af klassens ambitioner og forudsætninger for at arbejde med digitale redskaber.

 

Sådan gør du

1. Opret klassens magasin

Læreren opretter klassens eventyrmagasin. Her kan eleverne oprette og udgive deres artikler.
Her finder du også vejledninger til både eleven og læreren.

3 fokusområder

…som hver især skærper elevernes kommunikative opmærksomhed, og som er meningsfulde i det 21. århundrede.

Genrekendskab

Eleverne på mellemtrinnet kender eventyrets genrekoder, og det er udgangspunktet, når de i projektet stifter bekendtskab med den journalistiske fagtekst.

Når eleverne skal reproducere et eventyr som en avis, så skal de kende og bruge de journalistiske genrekoder såsom; Rubrik, Underrubrik, Brødtekst m.m, men de skal også vinkle udvalgte dele af eventyret.

I vinklingen får eleverne brug for at kunne argumenterer for deres forståelse af eventyret og deres forståelse af målgruppen – men kommer også til at flirte med den satiriske genre, da de i remedieringen og deres egen tekst kommer ud i grænselandet mellem det skønlitterære eventyr og den journalistiske fagtekst.

Kildekritik

Modefænomenet fake news dækker over en vifte af forskellige typer misinformation i moderne medier. De fleste elever på mellemtrinnet har sikkert hørt begrebet anvendt om noget negativt som man skal passe på.

Dermed er jorden allerede gødet for didaktikkens “hvorfor”, når man som lærer introducerer arbejdet med kildekritik. Som en hollandsk lærer slog fast på en eTwinning-workshop om emnet:

Fake news is a gift to all teachers.

Han oplevede, at elevernes motivation for at arbejde med kildekritik efter fake news-begrebet kom på mode var øget betragteligt.

Kildekritik har altid været en grundpille i dansk skoletradition, hvor eleverne jo netop skal dannes som selvstændigt tænkende individer.

Det nye er, at børn i dag bliver hard core digitale mediebrugere i deres første møde med iPad’en allerede fra 1-års alderen. Senest på mellemtrinnet får størstedelen af eleverne deres sociale mediedebut og befinder sig dermed som mediebrugere et sted i livet, hvor man tidligere først befandt sig som voksen.

Derfor er der grund til at øge indsatsen for at eleverne tidligt bliver bevidste om, hvor medieindhold stammer fra, herunder hvem der har produceret det og med hvilken hensigt.

For ikke kun at bringe emnet på banen med en løftet pegefinger og trussel om alt det onde, som digitale medier har bragt med sig, så behandles emnet gennem eventyrjournalistikken med et glimt i øjet og en slet skjult henvisning til satire-genren, som også i nogle tilfælde rubriceres som netop fake news.

Multimodalitet

I skolen er det ofte det talte og skrevne ord, som har forrang. Det er paradoksalt, når det særligt er det multimodale og visuelle sprog, som er dominerende i elevernes virkelighed uden for skolen. I pilotprojektet lægger vi derfor op til, at eleverne skal designe meningsfulde multimodale tekster ved at arbejde med de forskellige modaliteters affordances.

Projektet trækker derfor på værktøjerne i mediesuiten på Skoletube, hvor eleverne får kendskab til ressourcernes fordele, ulemper og samtidig en enorm frihed i forhold til at designe tekster og vælge de modaliteter, som passer med det budskab, som eleven vil levere.

Vil du være med?

Så udfyld formularen ved at trykke på nedenstående knap!